Tanıtma ve kullanma kılavuzu nedir?

Tanıtma ve Kullanma KılavuzuÜretici veya ithalatçıların imal ve/veya ithal ettikleri sanayi malları için düzenlenen ve malın tanıtım, kullanım, bakım ve basit onarımına ait Türkçe bilgileri kapsayan belgeyi ifade eder.

Tanıtma ve kullanma kılavuzu, mal ile birlikte ayrıca verilir. Ancak, malın özelliğine ve tüketiciye sunuluş şekline göre ambalajının üzerine yazılabilir veya eklenebilir. Ayrıca, tüketicinin tercihine göre, CD veya disket gibi elektronik ortamda da hazırlanabilir.

Yönetmeliğe aykırı hareket edenler hakkında, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun idari para cezası ile ilgili hükümleri uygulanır.

Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik

Tanıtma ve kullanma kılavuzunda bulunması gereken bilgiler

 • İmalatçı – üretici veya ithalatçı firmanın unvanı, adres ve telefon numarası,
 • Bakım, onarım ve kullanımda uyulması gereken kurallar,
 • Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar,
 • Kullanım sırasında insan veya çevre sağlığına tehlikeli veya zararlı olabilecek durumlara ilişkin uyarılar,
 • Kullanım hatalarına ilişkin bilgiler,
 • Özellikleri ile ilgili tanıtıcı ve temel bilgiler,
 • Tüketicinin kendi yapabileceği bakım, onarım veya ürünün temizliğine ilişkin bilgiler,
 • Periyodik bakım gerektirmesi durumunda, periyodik bakımın yapılacağı zaman aralıkları ile kimin tarafından yapılması gerektiğine ilişkin bilgiler,
 • Bağlantı veya montajının nasıl yapılacağını gösterir şema ile bağlantı veya montajının kimin tarafından yapılacağına ( tüketici, yetkili servis ) ilişkin bilgiler,
 • Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü,
 • Varsa standart numarası,
 • Servis istasyonları ile yedek parça malzemelerinin temin edilebileceği yerlerin isim, adres ve telefon numaraları veya çağrı merkezleri gibi diğer erişim bilgileri
Hemen Teklif İsteyinGaranti belgesi ve satış sonrası hizmetleri yeterlilik belgesi işlemleriniz için en hızlı çözümHemen Başlayın