Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi (SSHYB) nedir?

Yurt içinde üretilen veya ithal edilen mallar ile ilgili olarak, Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü süresince imalatçı-üretici ve/veya ithalatçılar tarafından verilmesi zorunlu montaj, bakım, onarım hizmetleri için, yeterli teknik kadro, takım, teçhizat ile Bakanlıkça belirlenen miktarlarda yedek parça bulunduğunu gösteren ve firmanın unvanı ile merkez adresine göre düzenlenen belgeyi, ifade eder.

Aşağıdaki listede yer alan ürünleri üretmek veya ithal etmek suretiyle tüketiciye sunan, daha önce üretilmiş bir ürünü farklı bir marka ile piyasaya süren firmalar Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi (SSHYB) başvurusu öncesinde yeterli sayıda servis istasyonu tesis etmek zorundadır.

Servis istasyonları doğrudan firma tarafından tarafından ve/veya aralarındaki sözleşme uyarınca, bu amaçla yetki verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından tesis edilebilir.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında YönetmelikSanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

Hemen Teklif İsteyinGaranti belgesi ve satış sonrası hizmetleri yeterlilik belgesi işlemleriniz için en hızlı çözümHemen Başlayın